How to Re-Finance
บริการทำสัญญาถึงที่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่จัดที่อื่นแล้วไม่ผ่าน เงื่อนไขตามใจคุณ
ทุกปัญหาเรื่องรถปรึกษาเราได้ที่ Wanmaileasing.com
ให้ปัญหาเรื่องรถเป็นปัญหาของเราติดต่อได้ที่
Tel.085-939-9891 , 094-496-3163
Office: 02-996-3558ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์/ปิดเล่มทะเบียน

ติดต่อที่สำนักงานสาขา หรือโทรสอบถาม
|
นัดวัน ทำสัญญากับเจ้าหน้าที่
|
ลูกค้าเตรียมความพร้อม
เรื่องเอกสารต่างๆ และ ผู้ค้ำ
การเตรียมเอกสาร
|
เมื่อทำสัญญาแล้ว ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน
โดยเจ้าหน้าที่ จะโทรแจ้งผลการจัด และให้คำปรึกษา
|
ลูกค้าโทรถามยอดปิดบัญชี
พร้อมทั้งสถานะเล่มทะเบียน
|
เจ้าหน้าที่ทำการปิดบัญชี
ที่บริษัทเก่าของลูกค้า
|
ในกรณีที่รถจัดไฟแนนซ์ผ่าน เจ้าหน้าที่จะทำการนัดอีกครั้ง
เพื่อโอนเล่มทะเบียน
|
เมื่อเล่มทะเบียนเรียบร้อย
ก็ถือว่าเป็นการจัดไฟแนนซ์เรียบร้อย
|
เตรียมรับเงิน


2088

COPYRIGHT© WANMAILEASING.COM ALL RIGHTS RESERVED