How to prepare
บริการทำสัญญาถึงที่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่จัดที่อื่นแล้วไม่ผ่าน เงื่อนไขตามใจคุณ
ทุกปัญหาเรื่องรถปรึกษาเราได้ที่ Wanmaileasing.com
ให้ปัญหาเรื่องรถเป็นปัญหาของเราติดต่อได้ที่
Tel.085-939-9891 , 094-496-3163
Office: 02-996-3558


กรณีที่ซื้อขาย และต้องการจัดไฟแนนซ์
เอกสารประกอบการพิจารณา
ผู้ขาย
ผู้ซื้อ
ผู้ค้ำประกัน
   1. คู่มือทะเบียนรถ
   2. บัตรประชาชน
   3. ทะเบียนบ้าน
   4. เอกสารทางการเงินอื่นๆ
   5. สัญญาซื้อขาย ระหว่าง

กรณีที่ขอสินเชื่อเพื่อเงินสด
เอกสารประกอบการพิจารณา
เจ้าของรถ
ผู้ค้ำประกัน
   1. คู่มือทะเบียนรถ
   2. บัตรประชาชน
   3. ทะเบียนบ้าน
   4. เอกสารทางการเงินอื่นๆ

2091

COPYRIGHT© WANMAILEASING.COM ALL RIGHTS RESERVED